En les classes tradicionals, el docent sol posar-se davant dels alumnes i parlar-els. Quan es comença a poc a poc amb l’aprenentatge actiu basat en reptes, lo normal és aprofitar ChallengeHub per reduir gradualment el temps que es passa parlant davant de tots els alumnes, concentrant-se en allò que és més important per ells, i fent servir aquest temps de la forma més eficient per a tothom.

Fer les classes més eficients

Un punt clau a recordar és que l’objectiu de ChallengeHub és fer les classes més eficients, i no és només un mètode alternatiu de assignar deures per a casa. Un primer enfocament típic és substituir una part de la classe amb reptes, amb els alumnes buscant informació per si mateixos en els recursos compartits amb cada repte. Com sempre, els recursos dels reptes haurien de cobrir coses de les que vostè hauria parlat a classe, i la pregunta del repte hauria de reflectir el que s’espera que aprengui l’alumne, normalment cobrint un concepte específic.

No se sol atorgar punts per completar els reptes a temps cada setmana, per una bona raó. Un element clau de fer les classes més útils és agrupar els alumnes en equips perquè s’ajudin els uns als altres, i per tal que això funcioni bé cal fomentar un entorn positiu de treball en què els alumnes vinguin a classe amb preguntes. Això no vol dir que no es pugui requerir que els alumnes completen la majoria de reptes abans de la fi de el curs, però és saludable que hi hagi fluctuacions a curt termini en el progrés dels alumnes. Això els ajuda a tenir motivació interna.

Reptes i deures

En cas que els deures hagin estat tradicionalment part de el curs, és important deixar clara als alumnes la diferència entre els deures i els reptes. Els docents solen retirar gradualment els deures a favor dels reptes formatius, però es poden portar costat a costat sempre que es sostingui la diferència entre tots dos. Si es demana als alumnes que lliurin els seus deures al començament de la classe, ens assegurem que el temps reservat a la discussió entre alumnes es fagi servir de la forma desitjada.

Adaptar-se a la resposta dels alumnes

Amb els alumnes discutint i treballant en reptes, el temps que hem de dedicar a explicacions generals es redueix. A més, el monitoratge en temps real del progrés dels alumnes fa la preparació de les classes més eficient, i fa el temps a l’aula realment útil per als alumnes. El temps que no es fa servir donant explicacions a tota la classe pot fer-se servir per passejar-se per l’aula interactuant amb alumnes mentre els equips discuteixen les seves pròpies dificultats amb els reptes.

Després que els alumnes s’hagin acostumat als canvis inicials al format de la classe, pot ser interessant dur a terme un qüestionari preguntant-els si prefereixen tornar a més temps d’explicació o tenir més temps de discussió i reptes.

L’estat final

Finalment, val la pena tenir en ment que l’objectiu de l’aprenentatge actiu basat en reptes no és convertir la totalitat de el temps de classe a temps per discussió, sinó substituir la classe magistral per explicacions específiques que cobreixin problemes comuns entre els alumnes, o que els inspirin a avançar en els seus estudis. La proporció òptima entre temps per explicacions i temps per a discussió depèn de cada docent, de l’assignatura i del tipus de dificultats que tinguin els alumnes. Però lo típic és que els docents acabin amb més temps per a discussió que per explicacions.

James Cannon

El Dr James Cannon és un professor associat a la Universitat de Kyushu.
És el creador de l'aprenentatge actiu basat en reptes i un dels fundadors de ChallengeHub.