ChallengeHub Logo

Aprenenatge actiu basat en reptes

Com funciona

Els principis de l'aprenenatge actiu basat en reptes

L’aprenenatge es centra en una sèrie de reptes, cadascú dels reptes abordant un concepte.

Els reptes es basan en allò aprés en reptes anteriors.

Els alumnes dediquen més temps als reptes que troben més difícils, i menys als que els resultin més fàcils.

El temps que dura la classe es dedica a que els alumnes conversin sobre els reptes, i en ocasions també una explicación o demostració curta per part del docent.

Llista de reptes

La natura del repte

A diferència dels models d’aula invertida tradicionals, l’estudio es centra en el repte, no en la lectura. Això dóna als alumnes una motivació clara per portar a terme les tasques que s’els assignen.

Amb material aportat pel docent, els alumnes adquireixen el valuós hàbit d’aprendre de forma autodidacta en un entorn estructurat.

Al contrari que amb els deures tradicional, l’alumne pot comprovar la seva resposta de forma immediata. Això ajuda a que l’aprenenatge sigui fluid quan la resposta és incorrecta, i proporciona un motovador assoliment quan és correcta.

Un exemple de repte

La natura de la classe

El docent entra a l’alua coneixent el progrés dels estudiants i quines seràn els seus possibles dubtes, resultant en una major eficiència tant en el procés de preparar la classe com en l’estudi dels alumnes.

S’emparella els alumnes en funció del seu rendiment. D’aquesta manera, es alumnes es fan preguntes uns a altres, possibilitant la discussió de conceptes complicats i, sobretot, possibilitant que s’aprengui a explicar idees.

Malgrat que gran part de la classe es dedica a la molt valuosa instrucció per parelles, el docent sempre pot decidir intervenir per donar una explicació sobre un tema complicat o donar una introducció sobre un tema not per tal de motivar els alumnes.

La natura de la classe

T'ajudem a donar el primer pas