L’aprenentatge actiu sol suposar una experiència interactiva bidireccional entre els alumnes i el docent i, encara que es sap que és més efectiu i motivador per als estudiants, la complexitat afegida el fa més estressant per al docent. El nostre objectiu és aconseguir que sigui més fàcil ensenyar millor, obtenint els beneficis de l’aprenentatge actiu alhora que eliminem complexitat: un aprenentatge actiu que sigui realment per a tothom.

L’aprenentatge actiu tradicional introdueix incertesa

La pèrdua de control i la incertesa de què passarà quan comenci la classe són alguns punts estressants de les metodologies tradicionals d’aprenentatge actiu:

  • Quant material tinc que preparar per la classe?
  • Hauran portat a terme els alumnes l’estudi designat abans de la classe?
  • Què he d’explicar en profunditat?
  • Si alguns alumnes acaben abans que altres, ¿què hauria demanar-los que facin?

Aquest tipus d’incertesa indueix a planejar per a tots els casos possibles, elevant els nivells d’estrès de l’docent i fent que sigui més difícil ensenyar bé.

Com resol ChallengeHub el problema de la incertesa

ChallengeHub ataca aquest tipus d’estrès a través de tres mètodes principals:

  1. Deixant clar al docent abans de la classe quines coses cal o no preparar
  2. Fomentant interacció d’alta qualitat entre alumnes a classe
  3. Desenvolupant un pla per a cada classe fluid però estructurat

Com ChallengeBot rep dels alumnes les respostes dels reptes i la seva valoració de la dificultat dels mateixos, el docent pot detectar les dificultats que aquests trobin, i avançar-se a les preguntes que tindran. Els alumnes també poden enviar comentaris sobre reptes específics, facilitant encara més les coses. Això no només redueix l’estrès sinó que permet que el docent sigui més eficient a l’hora de preparar la classe.

A la classe, ChallengeBot pot agrupar els alumnes en equips optimitzats de manera que la majoria dels dubtes es resolen per mitjà de la instrucció entre parells, i la interacció amb el docent es limita a nivells raonables fins i tot en classes amb un gran nombre d’alumnes.

Fins i tot en les classes tradicionals el ritme és un aspecte difícil, però ChallengeHub permet que aquest tipus d’incertesa es converteixi en una cosa del passat. Un enfocament típic és donar una petita explicació a tota la classe i a continuació fer discussió per equips fins al final de la classe, eliminant la necessitat per a un horari específic d’activitats. Els alumnes, per descomptat, avançaran cadascun al seu pas pels reptes, però aquesta diferència es pot contrapesar completant la resta dels reptes a manera de deures.

Finalment, el ritme a que els alumnes completen els reptes dóna una indicació clara de la quantitat de material que és adequat per cada classe o setmana d’estudi, fent que sigui més fàcil adonar-se de si l’assignatura està avançant de manera massa ràpida o lenta.

Conclusió

El nostre objectiu en ChallengeHub és traslladar els avantatges de l’aprenentatge actiu de les petites implementacions minoritàries a l’ensenyament convencional i sabem que, per aconseguir això, fer la classe més fàcil per al docent és clau.

Amb la possibilitat d’avançar-se a les dificultats dels alumnes i una instrucció entre parells optimitzada a l’aula, ChallengeHub ofereix una plataforma per aconseguir aquest objectiu, reduint la complexitat de l’ensenyament alhora que s’incrementa la utilitat de les classes pels alumnes.

Seguim donant la benvinguda a nous docents que treballen amb nosaltres, innovant amb una nova solució d’educació que respon tant a les necessitats dels alumnes com a les dels docents.

James Cannon

El Dr James Cannon és un professor associat a la Universitat de Kyushu.
És el creador de l'aprenentatge actiu basat en reptes i un dels fundadors de ChallengeHub.