L’aprenentatge social és una de les dimensions més importants de l’experiència educativa que poden oferir les universitats. Però què és l’aprenentatge social? Per què és important? I com ajuda ChallengeHub als docents i als seus centres a millorar l’aprenentatge social en les aules?

La millor manera d’aprendre una cosa és ensenyar-la

Com tot docent sap molt bé, la millor manera d’aprendre una cosa és explicant-la a altres persones. Per exemple em vaig fixar que, en les meves classes d’equacions diferencials, els alumnes entenien amb més facilitat quan podien ajudar-se els uns als altres amb els seus problemes. Imaginem que tinc dos alumnes, l’Alícia i el Robert. L’Alícia acaba d’aprendre a obtenir les solucions exactes de les equacions diferencials, però el Robert està tenint algunes dificultats. Si l’Alícia ajuda al Robert a superar les seves dificultats, podrà identificar llacunes en el seu propi enteniment. L’Alicia també pot entendre els dubtes del Roberto millor que un docent com jo, que vaig aprendre aquest concepte fa molts anys.

I com el Robert pot fer-li preguntes directament, és com si tingués una professora particular. Per descomptat, jo sempre estic a mà per ajudar els alumnes que necessitin més ajuda o una explicació més general.

Aquesta experiència és un exemple clau de l’aprenentatge social, i és una cosa per la qual les universitats estan perfectament posicionades. En els casos en que tant el professor com l’alumne són estudiants, això se sol anomenar instrucció entre parells. El que ChallengeHub fa és optimitzar aquesta instrucció entre parells, i facilitar la seva implementació a qualsevol escala.

ChallengeHub millora l’aprenentatge social

ChallengeHub assegura que la possibilitat de que els alumnes s’ajudin els uns als altres no quedi a l’atzar, portant l’aprenentatge social a un altre nivell.

Imagina que, com a estudiant, saps que si vas a classe (ja sigui online o offline) tens garantida una explicació personalitzada i efectiva per als dubtes que tinguis, encara que hi hagi 100 alumnes més.

ChallengeHub aconsegueix això portant un seguiment de les interaccions dels alumnes amb ChallengeBot: les seves respostes correctes i incorrectes, la dificultat que perceben, etc. Quan els equips de treball estan habilitats, el nostre algoritme fa servir aquesta informació per agrupar els alumnes de manera que es maximitzi l’efecte pedagògic. S’assigna als alumnes de forma automàtica a un grup amb un altre alumne que els pugui donar l’ajuda que necessiten. Sovint ChallengeBot pot construir els grups de manera que tots els alumnes del grup puguin fer de professor, i tots els alumnes puguin aprendre els conceptes a fons gràcies a ensenyar-els als seus companys. Aquesta forma d’aprenentatge social escala de forma natural i efectiva per classes molt nombroses.

Un entorn d’aprenentatge que fomenta la interacció

Ara que hi ha molts professors a la classe, el docent té temps de concentrar-se en allò que importa de veritat, allò que redueix l’estrès i converteix la classe en una experiència més agradable. Els alumnes també troben aquesta forma d’aprenentatge social més suportable que estudiar sols: els nostres sondejos ens diuen que el 80% dels alumnes no només troben les classes amb ChallengeHub més efectives i útils, sinó també més entretingudes.

I finalment, en un món amb cada vegada més alternatives a l’ensenyament universitari i una pressió creixent a causa de la pandèmia, l’increment en efectivitat i satisfacció eleva el valor d’assistir a la universitat d’una manera escalable i alhora eficient econòmicament.

Conclusió

En ChallengeHub creiem fermament que l’aprenentatge social efectiu hauria de ser la norma i no l’excepció. Quan es fa això a gran escala, els centres d’ensenyament superior es fan més efectius i més valuosos per a la societat. ChallengeHub pot fer això possible, i esperem treballar amb més i més centres per fer de la nostra visió una realitat.

James Cannon

El Dr James Cannon és un professor associat a la Universitat de Kyushu.
És el creador de l'aprenentatge actiu basat en reptes i un dels fundadors de ChallengeHub.